Poznaj typy i zastosowania kołnierzy szyjkowych

Poznaj typy i zastosowania kołnierzy szyjkowych

Kołnierze szyjkowe są podstawowym elementem każdej instalacji zbudowanej z rur i kształtek stalowych, łączonej za pomocą spawania, w której występuje armatura odcinająca, regulacyjna, itp. Połączenie kołnierzowe z armaturą wykonuje się poprzez śruby. Ilość i rozmiar śrub w danym kołnierzu zależy od parametrów ciśnienia PN oraz średnicy DN. Kołnierz szyjkowy łączony jest z rurą stalową doczołowo.

Kształtki szyjkowe – prosty sposób łączenia rurociągów

Z uwagi na stosunkowo niewielką gamę rozmiarową i jej powtarzalność, połączenia kołnierzowe są niezawodnym i prostym sposobem zarówno na łączenie urządzeń, odcinków rurociągów stalowych jak i szybkie prace serwisowe. Montaż urządzeń regulacyjnych do kołnierza szyjkowego nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi.

Krawędź szyjki kołnierza przeznaczonego do przyspawania już na etapie produkcji poddana jest procesowi ukosowania co znacząco wpływa na zwiększenie płaszczyzny spawu i trwałość połączenia. Po zainstalowaniu kołnierza na rurociągu, należy przeprowadzić standardowe czynności zapewniające ochronę przed korozją. Spawy należy oczyścić, odtłuścić a następnie pokryć farbą antykorozyjną typu Minia.

kotłownia

Kształtki szyjkowe w ciepłociągach preizolowanych

W sieciach i ciepłociągach preizolowanych, dodatkowo stosuje się ochronę termiczną odpowiednią dla systemu danego ciepłociągu. Kołnierze szyjkowe w zależności od zastosowania występują również w wersji gwintowanej, oraz w wykonaniu jako kołnierze szyjkowe nierdzewne. Kołnierz konstrukcyjnie jest wyrobem trwałym. Uszczelnienie połączenia z drugim kołnierzem stanowi zazwyczaj uszczelka kołnierzowa.

Miejsce uszczelnienia stanowi tzw „przylga” płaska lub standardowa. Poza przylgą występują również kołnierze w wersji z występem , rowkiem, wypustem, wpustem, wpustem do uszczelki o przekroju kołowym oraz w wersji z rowkiem na uszczelkę typu „O-ring”W zależności od parametrów pracy PN jak i budową samej armatury, dobiera się kołnierze z odpowiednią formą przylgi.

Rodzaje kołnierzy szyjkowych

W podstawowej ofercie producentów kołnierzy znajdują się wyroby produkowane wg określonych norm do których zaliczamy;

Kołnierze luźne typ 04 z pierścieniem z szyjką do przyspawania typ 34 EN 1092-1:2013-PN10,16,25,40. Zakres średnic DN10 – DN600. Ilość otworów w zależności parametrów średnicy nominalnej DN oraz ciśnienia PN i występuje w zakresie od 4(DN10-50), 8(DN65-200), 12(DN250-300), 16(DN350-400), 20(DN450-600) dla ciśnienia PN10

Ilość otworów dla tego samego typu (04)kołnierza zbudowanego na pracę w warunkach wyższego ciśnienia PN16, 25, 40 różni się znacząco i przykładowo typ PN16 dla średnicy DN200 posiada już 12 otworów a nie 8 jak dla PN10

Kołnierze z szyjką do przyspawania typ 11 EN 1092-1:2013 PN6,10,16,25,40,63,100,160,250,320,400 Zakres średnic zależny od parametrów PN występuje w zakresie PN6-16(DN10-2000), PN25(DN10-1000), PN40(DN10-600), PN63(DN10-400), PN100(DN10-350), PN160(DN10-300), PN250,320(DN10-250), PN400(DN10-200)

Kołnierze z szyjką wg DIN 2631-35 PN6(DN10-600), PN10,PN16(DN10-1400), PN25(DN10-1000), PN40(DN10-500)

Kołnierze gwintowane z szyjką wg DIN 2566PN10/PN16 (DN10-100)

Kołnierze z szyjką wg ANSI B16.5 kl.600lbs PN110(śred. Nom. Cale ½”-24”)

Kołnierze z szyjką wg ANSI B16.5 kl.300lbs PN50(śred. Nom. Cale ½”-24”)

Kołnierze z szyjką wg ANSI B16.5 kl.600lbs PN110(śred. Nom. Cale ½”-24”)

Kołnierze z szyjką wg ANSI B16.5 kl.150lbs PN20(śred. Nom. Cale ½”-24”)