Nie tylko akcje: jakie instrumenty finansowe można znaleźć na giełdzie?

Nie tylko akcje: jakie instrumenty finansowe można znaleźć na giełdzie?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem i nie są poradą inwestycyjną. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Choć dla większości inwestorów giełda papierów wartościowych to tylko akcje spółek, warto przyjrzeć się także innym instrumentom finansowym. Czym charakteryzują się najpopularniejsze z nich?

Czym jest instrument finansowy?

Warto zacząć od opisania, co to właściwie jest instrument finansowy. To pojęcie, które powinno być dokładnie określone przez prawo państwa, w którym funkcjonuje dany rynek. Z tego względu zależnie od regionu mogą występować pewne delikatne różnice – najczęściej jednak opis tego terminu będzie dość podobny.

W Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, stosuje się definicję zawartą w unijnej dyrektywie MiFID, która reguluje szereg kwestii dotyczących rynków finansowych. Według treści MiFID wyróżnia się dwie grupy instrumentów:

  • papiery wartościowe – akcje, prawa do akcji, prawa do poboru, obligacje, certyfikaty itp.;
  • instrumenty niebędące papierami wartościowymi – m.in. instrumenty pochodne od bazowych (np. opcje, kontrakty terminowe) oraz kontrakty różnicowe (CFD).

Inwestowanie w akcje i inne instrumenty finansowe

Obecnie wielu brokerów udostępnia zarówno same akcje, jak i różnego rodzaju instrumenty finansowe z innych kategorii. Najczęściej w ramach tej samej platformy można inwestować zarówno w udziały w spółkach, jak i opcje, kontrakty terminowe, obligacje i nie tylko. Dzięki temu możliwości inwestorów to obecnie znacznie więcej niż sama giełda – akcje można łączyć w ramach jednego konta nawet z funduszami ETF na kryptowaluty. Tego typu instrumenty finansowe są oferowane m.in. przez bank Saxo.

Instrumenty pochodne – opcje, kontrakty terminowe

Instrumenty pochodne to specyficzny rodzaj instrumentów finansowych, który nie skupia się na aktualnej cenie danego towaru lub papieru wartościowego, a na umowie pomiędzy stronami. Ta z kolei dotyczy zakupu lub sprzedaży w określonym momencie po określonej wartości. Największą popularnością cieszą się kontrakty terminowe (ang. „futures”) oraz opcje (ang. „options”). Obydwa z nich działają w podobny sposób – różnica polega głównie na tym, że kontrakty terminowe zobowiązują strony do wykonania transakcji, z kolei opcje nie zawierają tego obowiązku.

Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno kontrakty terminowe, jak i opcje są przeważnie oferowane na zasadach dźwigni finansowej. Oznacza to, że inwestorzy mogą potencjalnie zyskać wielokrotnie więcej – wiąże się to jednak jednocześnie ze znacznie wyższym ryzykiem. Z tego względu jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla osób dysponujących pewnym doświadczeniem na giełdzie.

Obligacje

Obligacje są zaliczane do dłużnych instrumentów finansowych – od technicznej strony ich działanie opiera się na zobowiązaniu do spłaty określonego świadczenia w wybranym czasie. Dochód dla inwestora zależy w tym przypadku od zmian w oprocentowaniu, które z definicji nie może spaść poniżej wartości w momencie wprowadzenia obligacji na rynek. To jeden z głównych sposobów zabezpieczenia kapitału przez przedsiębiorstwa, a także stosunkowo bezpieczny sposób na inwestowanie – należy jednak pamiętać, że również w tym przypadku występuje pewne ryzyko.

Kontrakty różnicowe

CFD, czyli kontrakty różnicowe, pod pewnymi względami przypominają kontrakty terminowe. Przy tych instrumentach finansowych wartość inwestycji jest jednak zależna nie od samego kursu, a od różnicy między wartością w dniu ustalania kontraktu a wartością w dniu jego wykonania. Podobnie jak w przypadku opcji i kontraktów futures, należy liczyć się z dźwignią finansową wraz z towarzyszącym jej ryzykiem.