Naliczanie wynagrodzeń – jak wygląda?

Naliczanie wynagrodzeń – jak wygląda?

Wyliczanie wynagrodzeń pracowników odbywa się na podstawie przepisów prawnych. W przypadku umowy o pracę zastosowanie ma Kodeks pracy, jak również rozporządzenie o naliczaniu wynagrodzeń z 29 maja 1996 roku. Z kolei podstawą prawną do obliczenia płacy osobie zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej jest Kodeks cywilny. Co to oznacza w praktyce i jak przebiega naliczanie wynagrodzeń?

Jakie składki są odprowadzane od pensji?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę podawaną ma kwotę brutto wynagrodzenia. Jednak to, co wpływa na jego konto, to kwota netto. Z czego wynika różnica i skąd te potrącenia? Otóż księgowa wyliczająca wynagrodzenie każdego pracownika ma za zadanie od kwoty brutto obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zaliczkę na podatek dochodowy. Osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), mają jeszcze odciąganą dodatkową składkę. Jednakże trzeba mieć świadomość tego, że wysokość składek jest większa niż odciągnięcia od wynagrodzenia brutto, ponieważ drugą część, określoną procentowo w przepisach prawnych, pokrywa pracodawca z własnych środków finansowych. Tym samym obliczanie płacy wymaga znakomitej znajomości przepisów i posiadania do tego odpowiednich narzędzi. Aby zmniejszyć koszty, warto powierzyć to zadanie zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w outsourcingu kadr i płac.

Czy wszystkie dodatki do pensji są oskładkowane?

Przy obliczaniu przez księgową wysokości płacy brutto brane są pod uwagę różnego rodzaju dodatki, takie jak premia, praca w godzinach nadliczbowych czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i od nich obowiązkowo należy odprowadzić składkę na ZUS. Jednakże są też takie dodatki do pensji, które nie podlegają oskładkowaniu. Mowa między innymi o nagrodach jubileuszowych, jak również odprawach rentowych oraz emerytalnych.

Naliczanie wynagrodzeń to w największym skrócie wyliczenie kwoty brutto, odprowadzenie od niej wszystkich obowiązkowych składek, a następnie wypłacenie pensji netto.