Model wydawniczy subsydiowany a tradycyjny – czym się różnią?

Model wydawniczy subsydiowany a tradycyjny – czym się różnią?

Zapewne każdy początkujący pisarz, stawiając się przed pytaniem: jak wydać książkę, spotkał się z pojęciem przynajmniej dwóch modeli wydawniczych – subsydiowanym i tradycyjnym. Różnica między nimi jest bardzo istotna. Czasami może decydować o sukcesie debiutanta. Opiszemy ją krótko w poniższym artykule.

Subsydiowany lub tradycyjny model wydawniczy – czym się różnią?

W modelu tradycyjnym, zdecydowanie najczęściej praktykowanym wśród doświadczonych autorów, pisarz podpisuje umowę z wydawcą, przekazując mu tym samym prawa majątkowe do swojego dzieła, zwykle na czas określony. Autor nie ponosi żadnych kosztów – wydawnictwo zajmuje się drukiem, korektą, rozprowadzaniem książki na rynku i jej promocją. Oficyna, akceptując tekst, inwestuje w niego pieniądze licząc, że książka przyniesie na tyle duży zysk, by zarówno autor, jak i wydawnictwo zarobili na jej sprzedaży.

Inaczej jest w modelu subsydiowanym, gdzie to po stronie autora leży pokrycie zazwyczaj większej części kosztów wydania książki i jej dystrybucji. Tutaj również dochodzi do przekazania praw majątkowych. Wydawnictwo w zamian oferuje profesjonalne przygotowanie publikacji do wydania oraz wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji. O wiele łatwiej skorzystać z tego modelu mogą początkujące pisarze.

Czy warto wydać książkę w modelu subsydiowanym i jak to zrobić?

Model subsydiowany to rozwiązanie, z którego – jak wspominaliśmy – chętnie korzystają debiutanci, zastanawiający się jak wydać książkę (www.novaeres.pl). Dzięki indywidualnemu podejściu ze strony oficyny, autor ma możliwość uzyskania warunków skrojonych na miarę swoich potrzeb. Wydawnictwo, proponując zasady współpracy autorowi, opiera się na przesłanym przez niego materiale, a podczas promocji książki aktywnie współpracuje z pisarzem.

W modelu subsydiowanym ważną rolę odgrywa sam autor. Jego zaangażowania w działania promocyjne, chęć udziału w targach czy spotkaniach autorskich, będzie miało znaczący wpływ na sukces książki. Czasami debiutujący pisarz może realizować swoje pomysły nie tylko w zakresie reklamy publikacji, ale również decydować o innych istotnych aspektach, takich jak: źródła dystrybucji, projekt okładki, miejsca spotkań itd. Aby wydać książkę w modelu subsydiowanym, należy znaleźć odpowiednie wydawnictwo, specjalizujące się w tego typu współpracy, a następnie wysłać materiał, który chcemy wydać. Warto kontaktować się z oficynami, które publikują treści z konkretnego gatunku, tożsamego z naszą książką – np. powieści historyczne, kryminały czy reportaże.