Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

Coroczne rozliczanie pit-u, jest naszym obowiązkiem, wiele z nas wybiera PIT 36 oraz PIT 36L. Bardzo ważną kwestią są również koszty uzyskania przychodu oraz zmiany, które zaszły w Nowym Ładzie. Dowiedz się więcej z tego artykułu.

  1. Pit 36 i Pit 36l ogólne informacje
  2. Koszty uzyskania przychodów – ogólne informacje
  3. Koszty uzyskania przychodu, a nowy ład

Pit 36 i Pit 36L ogólne informacje

Deklaracja Pit 36 jest bardzo często wybieraną formą rozliczenia, gdyż stosuje się ją, jeśli pracownik rozlicza jedyne źródła dochodu ze stosunku pracy bądź emerytury. W deklaracji podatkowej należy wybrać prawidłową skalę 17% czy 32%, które są zależne od wysokości osiąganych dochodów. Deklaracje PIT 36 online muszą złożyć osoby do 26 roku życia, jeśli uzyskują przychody z umowy o pracę lub umowy zlecenia, nieprzekraczające 85.528 zł, mimo ich zwolnienia z podatku. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozarolniczą również można się rozliczać na zasadach ogólnych. W przypadku przychodów uzyskanych z najmu, podnajmu oraz dzierżawy, też powinniśmy się rozliczać na zasadach ogólnych. Tak samo w przypadku uzyskanego przychodu z pracy za granicą kraju, bez pośredników.

Pit 36l składają osoby, które rozliczają przychody z działalności gospodarczej lub specjalnych działów produkcji rolnej, które można rozliczać podatkiem liniowym. Deklaracje PIT 36L online można rozliczyć przez stronę internetową, a podatek wynosi 19%.

Koszty uzyskania przychodów – ogólne informacje

Kosztami uzyskania przychodów nazywa się wydatki poniesione w celu otrzymania przychodów. Koszty uzyskania przychodu pomniejszają podatek do zapłaty. Osoby, które mają pracę związaną z przekazaniem praw autorskich mają wyższe koszty uzyskania przychodu, jeśli spełnią odpowiednie wymagania. Z tytułu opłaty licencyjnej przychód za przeniesione prawa stosowania: znaku towarowego, projektu wynalazczego lub topografii układu scalonego w 1 roku trwania tej licencji, od której podpisano umowę licencyjną.

Do wyższych kosztów uzyskania przychodów do 20% należy zaliczyć przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne z działalności wykonywanej osobiście. Można tam zaliczyć między innymi umowy o dzieło oraz zlecenie. Wliczymy do tej grupy również działalność z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych, których partnerzy pochodzą z zagranicy oraz osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Twórca musi wszystko ściśle udokumentować odnośnie tych kosztów.

 

Koszty uzyskania przychodu, a nowy ład

W 2022 roku został wprowadzony Nowy Ład, który oznacza wiele zmian oraz metod płacenia podatku. Zmiany te, odczuło większość osób, dlatego dobrze jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, które wyjaśnią nam, dlaczego nasze podatki są niższe bądź wyższe.

W 2022 roku pracownik miejscowy posiadający jedną umowę będzie mieć koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie, a w skali roku nie mogą one przekroczyć 3000 zł. Natomiast podwyżki kosztów są możliwe, po okazaniu biletów imiennych okresowych na przejazdy środkami komunikacji, w sytuacji gdy pracodawca nie zwrócił tych kosztów.

W przypadku pracownika zamiejscowego, pod warunkiem, że nie dostaje specjalnego dodatku oraz nie zwraca mu się za dojazd. Miesięcznie otrzymuje 300 zł przy jednej umowie, a rocznie nie może przekroczyć 3600 zł. Tak samo pracownik zamiejscowy może uzyskać podwyższenie, jeśli okaże swój bilet imienny na przejazdy autobusem, koleją, promem czy środkami komunikacji miejskiej, jeśli pracodawca nie dokonał zwrotów.