Ciepłownictwo co to takiego?

Ciepłownictwo co to takiego?

Ciepłownictwo to szerokie zagadnienie związane z produkcją/wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem ciepła technologicznego. Produkcją/wytwarzaniem ciepła zajmują się głównie Komunalne lub Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla potrzeb mniejszych odbiorców lub w miejscach, do których sieć miejska nie została jeszcze doprowadzona, ciepło technologiczne wytwarza się w mniejszych lokalnych kotłowniach i które z uwagi na swoją skalę również mieszczą się w pojęciu „ciepłownictwo”. Ciepło technologiczne na potrzeby miejskich sieci ciepłowniczych wytwarza się w procesie spalania węgla. Z uwagi na normy środowiskowe używa się głównie wysokoenergetycznego węgla kamiennego o obniżonej zawartości lotnych substancji szkodliwych jak siarka i pyły, emitowanych do atmosfery.

W wielu przypadkach przy elektrociepłowni zlokalizowany jest również Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (tzw. Spalarnia śmieci), który produkuje ciepło technologiczne zasilające istniejącą sieć. W procesie spalania poza ciepłem technologicznym wytwarza się również energię elektryczną. Takie skojarzenie produkcji znacząco obniża cenę końcową poszczególnych nośników energii i niweluje negatywne oddziaływanie na lokalne środowisko atmosferyczne w porównaniu z produkcją rozproszoną, niskoemisyjną. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z wprowadzeniem do atmosfery szkodliwych związków; dwutlenku siarki, tlenków azotu.
Nad przestrzeganiem ustalonych norm środowiskowych czuwa Laboratorium Działu Ochrony Środowiska przy Elektrociepłowni, na bieżąco monitorując skuteczność procesu ograniczania emisji zanieczyszczeń.

Zakłady produkcji ciepła technologicznego angażują się mocno w promowanie polityki odchodzenia pojedynczych gospodarstw domowych od tradycyjnych kotłów stałopalnych na rzecz kotłów gazowych, a tam, gdzie to możliwe, zachęca do przyłączania obiektów do sieci miejskiej. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza stanowi niska emisja, czyli pojedyncze gospodarstwa domowe spalające paliwa stałe typu węgiel, miał, drewno.

ciepłownictwo

Kluczowa rola węzłów cieplnych

Odbiór ciepła z sieci miejskiej z uwagi na różnice parametrów ciśnienia i temperatury odbywa się poprzez węzły cieplne, które dalej rozdzielają moc na ogrzewanie pomieszczeń i produkcję ciepłej wody użytkowej. Dobór odpowiedniego węzła najlepiej powierzyć specjalistom. W tej roli doskonale sprawdzi się Proterm Bydgoszcz.

Zagadnienie wydaje się proste, ale to tylko pozory. Dobierając właściwy węzeł, należy uwzględnić szereg podstawowych czynników jak warunki przyłączenia węzła do sieci (określa operator miejscowy sieci), zapotrzebowanie budynku na ciepło, wymagania użytkowników obiektu, rodzaj i forma ogrzewania, oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w budynku, temperaturę i ciśnienie po stronie pierwotnej zasilania.

We współpracy z firmą Danfoss, firma Proterm Bydgoszcz jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu i dostarczyć węzeł ciepła w zakresie mocy 15kW-4MW. Bez względu na rodzaj pracy, z podłączeniem pośrednim lub bezpośrednim, bez względu na ilość obiegów grzewczych w budynku, bez względu czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się po stronie pierwotnej, wtórnej, przepływowo czy za pośrednictwem zasobnika w połączeniu z systemem zabezpieczenia sanitarnego, bakteryjnego (bakterie legionella).

 

Rodzaje węzłów ciepłowniczych

Typoszereg węzłów rozpoczyna się już od małych kompaktowych węzłów typu DSA mini, DSA wall montowane na ścianie, poprzez większe zabudowane na ramie DSE Flex. Podłączenie węzłów do sieci ciepłowniczej może być realizowane jako pośrednie lub bezpośrednie. Podłączenie pośrednie zapewnia większą niezależność od zmian temperatury i ciśnienia w sieci ciepłowniczej. Instalacja wewnętrzna budynku jest w ten sposób całkowicie odseperowana fizycznie i zabezpieczona przed pęknięciami rur czy wyciekami.

Firma Proterm z Bydgoszczy – lider z branży ciepłowniczej!

W przypadkach nieszablonowych dostarczyć i dostosować możne odpowiedni węzeł – bez względu na charakter zapotrzebowania. Firma Proterm z Bydgoszczy może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w realizacji instalacji ciepłowniczych, wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Między innymi z tych względów firma, jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Warto wybrać węzły ciepłownicze od sprawdzonego i rzetelnego wykonawcy – jakim jest Proterm. Działalność firmy związane jest nie tylko z ciepłownictwem, ale i szeroko pojętą techniką sanitarną oraz grzewczą. Wspomniana firma dostarcza rozwiązania ekonomiczne, jakie zapewnia nowoczesna automatyka regulacyjna. Efektywna regulacja systemu ogrzewania, trwałość i pełna obsługa pogwarancyjna to bezdyskusyjne atuty firmy Proterm z Bydgoszczy!